Appleເປີດຕົວ iMac Retina 5K ແລະRetina 4K.

ປະກາດເປີດຕົວ iMac ລຸ້ນໃໝ່ຍົກຊຸດ ໂດຍມີການປ່ຽນແປງຫຼັກໆທີ່ສໍາຄັນຄືການປ່ຽນລຸ້ນໜ້າຈໍຂະໜາດ 27 ນິ້ວໃຫ້ເປັນໜ້າຈໍແບບ Retina 5K ທັງໝົດ, ເພີ່ມຈໍ Retina 4K ເຂົ້າມາສໍາລັບໜ້າຈໍຂະໜາດ 21.5 ນິ້ວ ແລະ ປັບປຸງປະສິດທິພາບຂອງລຸ້ນ 21.5 ນິ້ວແບບເດີມ.

Apple ລະບຸວ່າສໍາລັບໜ້າຈໍ Retina 5K ແລະ 4K ທີ່ອອກມາກັບ iMac ລຸ້ນໃໝ່ນີ້ນັ້ນສາມາດສະແດງສີໄດ້ກວ່າເດີມ ສ່ວນໜ່ວຍປະມວນຜົນໃນລຸ້ນ 27 ນິ້ວກໍປັບໄປໃຊ້ Intel Core ລຸ້ນຫຼ້າສຸດ (Skylake) ແລະ ລຸ້ນ 21.5 ນິ້ວ 4K ກໍປັບໃຊ້ Intel Core ລຸ້ນ Broadwell.

 • ໜ້າຈໍຂະໜາດ 27 ນິ້ວ ຈໍ Retina ຄວາມລະອຽດ 5K.
 • ໜ່ວຍປະມວນຜົນກາງ Intel Core i5 ລຸ້ນຫຼ້າສຸດ (Skylake) ສີ່ແກນປະມວນຜົນ ເຮັດວຽກທີ່ 2 GHz ຫຼື3.3 GHz.
 • RAM8 GB( ສາມາດສັ່ງໄດ້ສູງສຸດ32 GB).
 • ພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນ 1 ຫຼື 2 TB ແບບFusion Drive.
 • AMD Radeon R9 M380/M390/M395 ພ້ອມRAM2 GB.
 • ໜ້າຈໍຂະໜາດ 21.5 ນິ້ວ ຈໍ Retina ຄວາມລະອຽດ4K.
 • ໜ່ວຍປະມວນຜົນກາງ Intel Core i5 ລຸ້ນທີ 5 (Broadwell) ສີ່ແກນປະມວນຜົນ ເຮັດວຽກທີ່ 1 GHz.
 • RAM8 GB( ສາມາດສັ່ງໄດ້ສູງສຸດ16 GB).
 • ພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນ1 TB.
 • Intel Iris Pro Graphics 6200.
 • ໜ້າຈໍຂະໜາດ 21.5 ນິ້ວ ຄວາມລະອຽດ Full HD (1080p).
 • ໜ່ວຍປະມວນຜົນກາງ Intel Core i5 ບໍ່ລະບຸລຸ້ນ ເຮັດວຽກແບບສອງແກນທີ່ຄວາມຖີ່ 6 GHz ຫຼື ສີ່ແກນ ທີ່ຄວາມຖີ່ 2.8 GHz.
 • RAM8 GB( ສາມາດສັ່ງໄດ້ສູງສຸດ16 GB).
 • ພື້ນທີ່ເກັບຂໍ້ມູນ 1 TB.
 • Intel HD Graphics 6000 ຫຼື Iris Pro Graphics 6200.

14217990_1797060253870289_46605090_n 14256239_1797060237203624_2053835844_n 14269853_1797060247203623_960933261_n

ບົດຄວາມແນະນໍາ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ