Senglao content (728×90)

ທ່ານ ຫຼີເຄິສຽງ ຢ້ຽມຍາມໂຮງຮຽນລຽວໂຕວ໌

ເວລາ 10:15  ຂອງວັນທີ 9 ກັນຍາ 2016  ທ່ານ ຫຼີ ເຄິສຽງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສປ ຈີນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ໂຮງຮຽນລຽວໂຕວ໌ ກ່ອນເດີນທາງກັບປະເທດ.

 

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ