Senglao content (728×90)

ຄວາມພິເສດຂອງ AIR FORCE ONE

ຫຼາຍທ່ານອາດຈະຍັງບໍ່ທັນຮູ້ກ່ຽວກັບລາຍລະອຽດສໍາຄັນຂອງເຮືອບິນ AIR FORCE ONE ທີ່ ທ່ານ ບາຣັກ ໂອບາມາ ປະທານາທິບໍດີ ສ.ອາເມຣິກາ ໃຊ້ເດີນທາງໄປປະເທດຕ່າງໆ ແລະ ໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມສປປລາວ ມາຮູ້ຈັກນຳກັນເລີຍວ່າເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວມີຄວາມພິເສດຫຍັງແດ່?
1 ໂຮງໝໍຂະຫນາດນ້ອຍໃນເຮື່ອບິນ ສົມມຸດວ່າປະທານປະເທດ ຫຼື ຜູ້ໂດຍສານອື່ນໆໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼື ເຈັບປ່ວຍເຮືອບິນ Air Force One ກໍມີໂຮງໝໍ, ທ່ານໝໍກຽມພ້ອມທີ່ຈະດຳເນີນການປິ່ນປົວ ຫຼື ຜ່າຕັດ.
2. ເຮືອບິນລຳນີ້ສາມາດປ້ອງກັນລະເບີດນິວເຄຼຍໄດ້. ໂດຍລຳໂຕຂອງເຮືອບິນໄດ້ຖືກອອກແບບໃຫ້ທົນລະເບີດນີວເຄຼຍຈາກພື້ນດິນໄດ້ ຄ້າຍຄືກັບຂຸມລີ້ໄພທີ່ລອຍຟ້າ.
3 Air Force One ມີເຮືອບິນສຳຮອງ 747 ສຳລັບສະຖານະການສຸກເສີນ ເຊິ່ງສາມາດເອີ້ນໃຊ້ໄດ້ຕະຫຼອດເວລາ ເຮືອບິນສຳຮອງນີ້ສາມາດບິນຢູ່ອາກາດໄດ້ເປັນເວລາຫຼາຍມື້ ແລະ ປ້ອງກັນລະເບີດນີວເຄຼຍໄດ້.
4. ນີ້ແມ່ນເຮືອບິນພຽງລຳດຽວທີ່ສາມາດຕື່ມນ້ຳມັນທາງອາກາດໄດ້ໃນລະດັບຄວາມສູງເຖິງ 35.000 ຟຸດ ( ຫຼື ເທົ່າກັບ 10.668 ແມັດ )
5. ບາງເທື່ອປະທານາທິບໍດີ ຕ້ອງການທີ່ຈະຍຶືດເສັ້ນຍຶດສາຍໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງ ເຮືອບິນນີ້ມີພື້ນທີ່ກວ້າງເຖິງ 4.000 ຕາຕາລາງຟຸດ ( 371 ແມັດກາເຣ ) ແລະ ສາມາດຍ່າງຂຶ້ນລົງໄດ້ສາມຊັ້ນ.
6. ໃນ 1959, ເຮືອບິນນີ້ໄດ້ຮັບການປັບປຸງໂດຍສາຍລັບ CIA ໄດ້ຕິດຕັ້ງກ້ອງຖ່າຍຮູບລັບໄວ້ຕາມບໍລິເວນລໍ້ຂອງເຮືອບິນ, ຊຶ່ງສາມາດຖ່າຍຮູບປ້າຍທະບຽນຍານພາຫະນະທີ່ແລ່ນຕາມຖະໜົນໄດ້.
7. ເທິງເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວມີເຮືອນຄົວຄົບວົງຈອນ 2 ຫ້ອງ, ເຊິ່ງສາມາດແຕ່ງອາຫານລ້ຽງຄົນ 100 ຄົນ.
8. ຄວາມໄວສູງສຸດຂອງ ແມ່ນ 650 ໄມຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ຫຼື ເທົ່າກັບ (1.045KM/h) ຕາມປົກກະຕິແມ່ນຈະບິນຢູ່ໃນລະດັບຄວາມໄວ 580 ຫຼື ເທົ່າກັບ  933KM/h .
9. ເຮືອບິນລຳນີ້ມີໂທລະສັບ 85 ຫນ່ວຍ ໂດຍສາມາດໃຊ້ຕະຫຼອດເຖິງແມ່ນວ່າຂະນະທີ່ເຮືອບິນກຳລັງບິນຂຶ້ນ ຫຼື ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມໄວເພື່ອລົງຈອດ.
10. ການຜະລິດເຮືອບິນທີ່ມີເຕັກໂນໂລຊີລ້ຳຫນ້ານີ້ໃຊ້ງົບປະມານຢ່າງມະຫານສານໂດຍເລີ່ມທຳອິດໃນການຜະລິດໃຊ້ງົບ 660 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
11. ການປະຕິບັດງານຂອງເຮືອບິນລໍານີ້ 1 ຊົ່ວໂມງຈະຄິດເປັນເງິນມູນຄ່າ 65.000 ໂດລາສະຫະລັດ.
12. ຄວາມສາມາດໃນການເຕີມນ້ຳມັນຂະນະບິນຢູ່ເທິງຟ້າສາດມາດເຮັດໃຫ້ເຮືອບິນລຳນີ້ສາມາດບິນໄປໃສກໍໄດ້ໃນໂລກນີ້ໂດຍບໍ່ມີຂີດຈຳກັດ.
13. ເທິງເຮືອບິນມີການແລ່ນສາຍໄຟ ຍາວລວມກັນເຖິງ 240 ໄມ ຫຼື 386 ກິໂລແມັດ.
14. ໃນການເດີນທາງທຸກຄັ້ງຕ້ອງມີແພດເດີນທາງຂຶ້ນເຮືອບິນພ້ອມກັບປະທານນາທິບໍດີສະເໝີ.
ຮິບໂຮມ: ໂດຍ ເພສ ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ.

 

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ