Senglao content (728×90)

ແມ່ຍິງ ເນເທີແລນ ສ້າງສະຖິຕິດຳນໍ້າເລິກທີ່ສຸດໃນໂລກ

ນາງ ຈີນິນ ກຣາໄມເຍີ Jeanine Grasmeijer  ອາຍຸ 23 ປີ ຊາວເນເທີແລນ Netherlands ສ້້າງສະຖິຕິໃໝ່ໃນການດຳນໍ້າໂດຍບໍ່ມີອຸປະກອນຊ່ວຍເຫຼືອ ໄດ້ເລິກທີ່ສຸດໃນໂລກໄດ້ສຳເລັດ ໃນທະເລແຄຣິບບຽນ ດ້ວຍຄວາມເລິກເຖິງ 92 ແມັດໂດຍໃຊ້ເວລາ 3 ນາທີ 46 ວິນາທີ  ສາມາດລົບສະຖິຕິເກົ່າຂອງນັກດຳນໍ້າ ຂອງນາງ ນາຕາເລຍ ມໍຄາໂນວາ Natalia Molchanova ຊາວລັດເຊຍ ທີ່ເຮັດໄດ້ 91 ແມັດ. ນາງ ຈີນິນ ກຣາໄມເຍີ ກ່າວວ່າ ໃຈໜຶ່ງມີຄວາມສຸກ ແລະ ພູມໃຈທີ່ສາມາດສ້າງສະຖິຕິໂລກໃໝ່ ແຕ່ອີກໃຈໜຶ່ງກໍຮູ້ສຶກຕົກໃຈທີ່ຕົນເອງສາມາດເຮັດໄດ້ສໍາເລັດໃນຄັ້ງນີ້. ຫຼັງຈາກນີ້ ທາງ Guinness World Records ຈະດຳເນີນການຮັບຮອງສະຖິຕິໂລກການດຳນໍ້າໃໝ່ຄັ້ງນີ້ຢ່າງເປັນທາງການ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ