Senglao content (728×90)

ການພັດທະນາໄຟຟ້າລາວ ເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງຄຸນນະພາບ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂຶ້ນ

ມາຮອດປັດຈຸບັນ ລວມຍອດຜະລິດຕະພັນຂອງຂະແໜງພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ບັນລຸໄດ້ປະມານ 18.933,58 ຕື້ກີບ ສະເລ່ຍແຕ່ລະປີເພີ່ມຂຶ້ນປະມານ 9,22%, ກວມເອົາອັດຕາສ່ວນປະມານ 12% ຂອງລວມຍອດຜະລິດຕະພັນພາຍໃນ (GDP) ເຊິ່ງຈຸດໝາຍຂອງການພັດທະນາ ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຍົກລະດັບຄຸນນະພາບຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າໃຫ້ສູງຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ເຮັດໃຫ້ປະເທດຊາດມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ.

ທ່ານ ສີສະຫວາດ ທິຣະວົງ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ໄຟຟ້າລາວ ເປີດເຜີຍເມື່ອບໍ່ດົນນີ້ວ່າ: ສະເພາະການພັດທະນາໂຄງການໄຟຟ້າ ໂດຍນັກລົງທືນພາຍໃນ – ຕ່າງປະເທດ ທີ່ໄດ້ເຊັນສັນຍາກັບລັດຖະບານທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນມາເຖິງເດືອນກຸມພາ ປີ 2015 ມີທັງໝົດ 357 ໂຄງການ (ເຂື່ອນໄຟຟ້າ 1 ເມກາວັດຂຶ້ນໄປ) ລວມກຳລັງຕິດຕັ້ງທັງໝົດປະມານ 26.147,16 ເມກາວັດ, ໃນນັ້ນ ມີໂຮງງານໄຟຟ້າທີ່ດຳເນີນການຜະລິດແລ້ວທັງໝົດ 35 ແຫ່ງ ມີກຳລັງຕິດຕັ້ງ 3.332 ເມກາວັດ ແລະ ໂຄງການທີ່ກຳລັງກໍ່ສ້າງ ລວມທັງໂຮງຜະລິດໄຟຟ້າເອກະລາດຈຳນວນ 21 ໂຄງການມູນຄ່າ ປະມານ 8.142 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ພ້ອມນີ້ ການຂະຫຍາຍລະບົບສາຍສົ່ງແຫ່ງຊາດ, ຂະຫຍາຍຕາຂ່າຍໄຟຟ້າລົງສູ່ຊົນນະບົດໃຫ້ເຊື່ອມຈອດໃນທຸກຂົງເຂດໃນທົ່ວປະເທດມາຮອດປັດຈຸບັນ (​ເດືອນກໍລະກົດ2015) ທົ່ວປະເທດໃນຈຳນວນ 148 ເມືອງ ມີໄຟຟ້າແບບຖາວອນໃຊ້ 100%, ຈຳນວນບ້ານ 8.575 ບ້ານ ມີໄຟຟ້າໃຊ້ແບບຖາວອນ 7.258 ບ້ານ, ເທົ່າກັບ 85% ແລະ ໃນຈຳນວນຄອບຄົວ 1.132.892 ຄອບຄົວ ທົ່ວປະເທດມີໄຟຟ້າໃຊ້1.010.100 ຄອບຄົວ ເທົ່າກັບ 90% ຂອງຄອບຄົວໃນທົ່ວປະເທດ.

ທ່ານ ແຈ້ງຕື່ມວ່າ:  ໄປຄຽງຄູ່ກັບການປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະຂະແໜງໄຟຟ້າ ຍັງໄດ້ຕິດພັນກັບການພັດທະນາຊົນນະບົດຢ່າງຮອບດ້ານ ໂດຍໄດ້ປະກອບສ່ວນສຳຄັນໃນການບຸກທະລຸດ້ານກໍ່ສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງໃນເຂດຊົນນະບົດ, ປະກອບສ່ວນໃນການກໍ່ສ້າງຕົວເມືອງດ້ວຍແຜນພັດທະນາ, ຟື້ນຟູຊີ ວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບຊີວິດດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ມີຄວາມສະດວກສະບາຍນ້ຳໄຫລໄຟສະຫວ່າງ, ເສັ້ນທາງກວ້າງຂວາງໄປມາສະດວກເຮັດໃຫ້ຖານະທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງປະຊາຊົນນັບມື້ນັບດີຂຶ້ນ, ສາມາດສ້າງວຽກເຮັດງານທຳ, ສ້າງລາຍຮັບອັນໝັ້ນຄົງ, ເຊິ່ງໄດ້ປ່ຽນໂສມໜ້າ ໃໝ່ຂອງຊົນນະບົດ ໃຫ້ມີຄວາມຈະເລີນສີວິໄລ ກາຍເປັນຕົວເມືອງທີ່ທັນສະໄໝ.

 

 

12081563_1652663765009948_1757311929_n

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ