Senglao content (728×90)

ທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນຈະເຮັດໃຫ້ລາວກາຍເປັນແລນລິ້ງ

ໃນວັນທີ 14 ກັນຍາ 2016 ທີ່ແຂວງຄໍາມ່ວນ ທ່ານ ສຸກສະຫວາດ ລັດຖະຈັກ ຫົວໜ້າຄະນະໂຄສະນາອົບຮົມແຂວງຄໍາມ່ວນໄດ້ເຜີຍແຜ່ເອກະສານນໍາພາ-ແນວຄິດວ່າດ້ວຍ ການກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ໂດຍມີບັນດາພະແນກການ, ພະນັກງານ ຫລັກແຫລ່ງອ້ອມຂ້າງແຂວງ, ກຳລັງປກສ, ປກຊເຂົ້າຮ່ວມ.

ທ່ານໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າໂຄງການ ກໍ່ສ້າງທາງລົດໄຟ ລາວ-ຈີນແມ່ນ ມີຄວາມສໍາຄັນທີ່ສຸດຕໍ່ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຖ້າມີການຂົນສົ່ງ ທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງ ກໍຈະປະກອບສ່ວນ ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດມີການຂະຫຍາຍຕົວໄວ. ເວົ້າເຖິງການຂົນສົ່ງ ແລ້ວແມ່ນມີຫລາຍປະເພດ ຊຶ່ງແຕ່ລະປະເພດ ແມ່ນມີຄວາມສະດວກ ແລະ ມີຄຸນປະໂຫຍດ ແຕກຕ່າງກັນ ພຶດຕິກໍາ ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ຫລາຍປະເທດໄດ້ ນິຍົມຊົມໃຊ້ການຂົນສົ່ງທາງລົດ ແລະ ທາງລົດໄຟຫລາຍກວ່າ ປະເພດການຂົນສົ່ງອື່ນໆ ທັງສອງປະເພດ ການຂົນສົ່ງນີ້ ແມ່ນໄດ້ມີການແຂ່ງຂັນ ກັນ ດ້ວຍການພັດທະນາ ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ຍານພາຫະນະ, ລະບົບຄວາມປອດໄພ ແລະ ການບໍລິການ.

ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງ ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ແມ່ນໂຄງການ ຮ່ວມມືຂອງສອງລັດຖະບານ ບໍ່ແມ່ນໂຄງການ ສໍາປະທານຂອງເອກະຊົນ ແມ່ນໂຄງການ ທີ່ມີຄວາມສໍາຄັນພິເສດ ມີຄວາມໝາຍທາງດ້ານປະຫວັດສາດ ແລະ ຍຸດທະສາດຂອງ ປະເທດເຮົາໃນການຂັບເຄື່ອນ ການພັດທະນາ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດເຮົາ ກໍ່ຄືການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ ຫັນປະເທດເຮົາຈາກສະຖານະພາບ ປະເທດທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນ ຕິດກັບທະເລ ໃຫ້ເປັນປະເທດ ເຊື່ອມຈອດກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ຫຼື ເອີ້ນວ່າຈາກແລນລອກ ກາຍເປັນແລນລິ້ງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: ຂປລ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ