Senglao content (728×90)

6 ຮູບທີ່ທ່ານຕ້ອງເບິ່ງ

ມີໜ້ອຍຄົນທີ່ຈະມີໂອກາດເຫັນຮູບລັກສະນະນີ້…..ກົດເຂົ້າໄປເບິ່ງເລີຍຕອນນີ້….

 

ຮູບທີ່ຖ່າຍຈາກເທິງອະວະກາດ ເປິດເຜີຍພາບທີ່ມະນຸດບໍ່ເຄີຍເຫັນມາກ່ອນ, ມີບໍ່ຫຼາຍຄົນທີ່ຈະມີໂອກາດໄດ້ເຫັນໂລກຈາກເທິງອະວະກາດ ແຕ່ໜຶ່ງໃນນັກສຳຫຼວດທີ່ມີໂອກາດໄດ້ເຫັນກໍມີໂອກາດເກັບພາບ ແລະ ລາຍງານສະພາບການປ່ຽນແປງເທິງອະວະກາດ, ພາບລວມໆຢູ່ເທິງອະວະກາດ ນັກສຳຫຼວດໄດ້ອະທິບາຍວ່າ: ການຖ່າຍຮູບໂລກມາຈາກເທິງອະວະກາດໃນເທື່ອນີ້ແມ່ນມີຈຸດປະສົງເພື່ອຢາກຖ່າຍທອດປະກົດການດັ່ງກ່າວໃຫ້ທຸກໆຄົນໃນໂລກໄດ້ເຫັນຜົນກະທົບທີ່ມະນຸດໄດ້ສ້າງຂຶ້ນກັບສິ່ງແວດລ້ອມນັ້ນເປັນຢ່າງໃດ. (vai Mail Online).

ຂໍ້ມູນ-ຮູບພາບຈາກ: People’s Daily, China.

 

 

 

 

 

 

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ