Senglao content (728×90)

ແຮດຖືກຂ້າຫຼາຍພັນໂຕ

ມື້ນີ້ແມ່ນວັນແຮດໂລກ…ປັດຈຸບັນຈໍານວນແຮດໃນໂລກໄດ້ຫຼຸດລົງໃກ້ຈະສູນພັນແລ້ວ…ກົດເຂົ້າໄປອ່ານເລີຍ……ຖ້າຖືກໃຈກໍຂໍໃຫ້ກົດ Like – Chare  ບອກຕໍ່ກັນໄປດ້ວຍ….

 

ແຮດຖືເປັນສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນົມທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ຮອງຈາກຊ້າງ ປັດຈຸບັນແມ່ນກໍາລັງຈະສູນພັນໄປຈາກໂລກນີ້ແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນເລີ່ມແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ ອົງການກອງທຶນສັດປ່າສາກົນ (World Wide Fund for Nature-WWF) ແຫ່ງອາຟຣີກາໃຕ້ ຈາກການລິເລີ່ມຂອງ ນາງ ລີຊາ ເຈນ ແຄມເບວ ແລະ ນາງ ຊິງ ທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການທີ່ຢາກສ້າງຕັ້ງວັນແຮດໂລກຂຶ້ນມາ ເພື່ອເປັນການອະນຸຮັກ ແລະ ປົກປ້ອງແຮດ 5 ສາຍພັນ ແລະ ໄດ້ເປັນທີ່ຍອມຮັບຈາກທົ່ວໂລກ ດັ່ງນັ້ນທຸກໆປີຈະຖືເອົາວັນທີ 22 ກັນຍາ ເປັນວັນແຮດໂລກ (World Rhino Day).

ໃນ 5 ສາຍພັນປະກອບມີ: 1. ແຮດຂາວ (Ceratotherium simum) ເປັນແຮດຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກພົບໃນທະວີບອາຟຣີກາ. 2. ແຮດດໍາ (Diceros bicornis) ເປັນແຮດໃຫຍ່ຮອງຈາກແຮດຂາວພົບໃນທະວີບອາຟຣີກາເຊັ່ນກັນ. 3. ແຮດອິນເດຍ (Rhinoceros unicornis) ພົບໃນພາກພື້ນອາຊີໃຕ້ ຖືເປັນແຮດທີ່ມີພຽງນໍດຽວ ມີລັກສະນະເດັ່ນຄື: ຜິວໜັງໜາ ແລະ ມີຮອຍແຮ່ວເປັນແຜ່ນເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດເຈນ. 4. ແຮດຊະວາ (Rhinoceros sondaicus) ພົບໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ມີລັດສະນະໃກ້ຄຽງກັບແຮດອິນເດຍ ເປັນແຮດຊະນິດທີ່ຫາຍາກທີ່ສຸດໃນໂລກ. 5. ແຮດ ກຣະຊູ ຫຼື ແຮດ 2 ນໍ ຫຼື ແຮດສຸມາດຕຣາ,ແຮດຂົນ (Dicerorhinus sumatrensis) ມີລັກສະນະເດັ່ນທີ່ສຸດຄື: ມີ 2 ນໍ, ດ້ານໜ້າຈະໃຫຍ່ກວ່ານໍຫຼັງ , ມີຂົນປົກຫຸ້ມທົ່ວທັງໂຕ , ຈັດເປັນສັດໃນຕະກູນແຮດທີ່ມີຂະໜາດນ້ອຍທີ່ສຸດ ພົບໃນພາກພື້ນອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຖືເປັນແຮດທີ່ຫາຍາກອີກຊະນິດໜຶ່ງ.

ມີຄວາມເຊື່ອກັນວ່າ: ນໍແຮດ ເປັນຢາ ສາມາດຮັກສາພະຍາດ ແລະ ນໍານໍແຮດເປັນເຄື່ອງປະດັບເພື່ອເສີມບາລະມີ ດັ່ງນັ້ນໃນ 7 ປີ ຜ່ານມາການສໍາຫຼວດພົບວ່າມີແຮດຖືກລ່າເພື່ອເອົານໍເພີ່ມຂຶ້ນຫຼາຍກວ່າ 9.300 ໂຕ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ