Senglao content (728×90)

Lexus NX Crossover Concept ລົດຕົ້ນແບບ

ຍັງບໍ່ທັນມີການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນ ແລະ ລາຍລະອຽດຂອງລົດຕົ້ນແບບໜ້າຕາດີຄັນນີ້ ແຕ່ມີລາຍງານຢືນຢັນວ່າສູນການອອກແບບຂອງເລກຊັດ ເອີຣົບເປັນເປັນຜູ້ຢູ່ເບື້ອງຫຼັງງານອອກແບບ ເຊິ່ງຈະເປັນການກໍານົດທິດທາງການອອກແບບຂອງເລກຊັດໃນອະນາຄົດ

ຄ່າຍລົດພຣີມຽມຈາກແດນປາດິບລະບຸຕື່ມວ່າ “ດ້ວຍເອກະລັກການອອກແບບທີ່ແຕກຕ່າງອອກໄປຢ່າງຊັດເຈນ ເຮັດໃຫ້ລົດຕົ້ນແບບລຸ້ນນີ້ມີຮູບພາບລັກສະນະທີ່ກ້າວໜ້າ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ອາໄສໃນເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ເຖິງສະພາບແວວລ້ອມທີ່ສົມບູນ ຢູເອັກ ຄອນເຊັບຍັງສະແດງເຖິງເຕັກໂນໂລຢີນະວັດຕະກໍາໃໝ່ໆເພື່ອປະສົບການຂັບຂີ່ທີ່ເໜືອຊັ້ນ ຂະນະທີ່ພາຍໃນຫ້ອງໂດຍສານປະສົມປະສານຄວາມປານີດ ລະອຽດເຂົ້າກັບເຕັກໂນໂລຢີການຜະລິດຂັ້ນສູງ ”

ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ວ່າ ຢູເອັກຈະເປັນການກໍານົດແນວທາງການພັດທະນາລົດ Crossover ຂະໜາດນ້ອຍລຸ້ນໃໝ່ທີ່ຈະມີຕໍາແໜ່ງການຕະຫຼາດຕໍ່າກວ່າ NX  ໂດຍຈະອອກແຂ່ງຂັນກັບ Audi Q 2 ກ່ອນໜ້ານີ້

14501900_1806668232909491_1177973575_n 14489615_1806668246242823_1980236322_o 14508609_1806668236242824_1537154624_n

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ