Senglao content (728×90)

ລມຕ-ຊາອຸ ເງິນເດືອນຫຼຸດລົງ20%

ກະສັດ ຊາລມານ ບິນ ອັບດຸນອາຊີສ ອັນ-ຊາອຸດ ແຫ່ງ Saudi Arabia ອອກດຳລັດວ່າດ້ວຍການປັບຫຼຸດເງິນເດືອນຂອງຄະນະລັດຖະມົນຕີລົງ 20% ແລະ ຫຼຸດ ໂບນັດສະຫວັດດີການເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດທຸກໜ່ວຍງານ ຕາມມາດຕະການປະຢັດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລາຍໄດ້ເຂົ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດພາຍຫຼັງລາຄານໍ້າມັນຫຼຸດລົງ. ດຳລັດດັ່ງກ່າວໄດ້ລວມເຖິງເຈົ້າຊາຍ ໂມຮາເມັດ ບິນນາເຍຟ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ, ເຈົ້າຊາຍ ໂມຮາເມັດ ບິນຊັລມານ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ຫຼຸດສະຫວັດດີການ 15% ເຊິ່ງເປັນຄ່າທີ່ຢູ່ອາໄສ ແລະ ລົດປະຈຳຕໍາແໜ່ງຂອງສະພາທີ່ປຶກສາສູງສຸດ ຫຼື ສະພາຊູລໍ  ທີ່ມີສະມາຊິກ 160 ຄົນ ຍິງ 30 ຄົນ ໂດຍສະພານີ້ຖືກແຕ່ງຕັ້ງໂດຍກະສັດເຊິ່ງມີໜ້າທີ່ໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ແລະ ແນະນໍາແກ່ຄະນະລັດຖະມົນຕີ.

ສ່ວນພະນັກງານລັດອື່ນໆ ເຊິ່ງມີອັດຕາສ່ວນປະມານ 2 ໃນ 3 ຂອງຊາວຊາອຸອາລາເບຍ ທີ່ເຮັດວຽກທັງໝົດ ເງິນໂບນັດສຳລັບກັບການເຮັດວຽກລ່ວງເວລາ ຈະຖືກຈຳກັດໄວ້ທີ 25-50% ຂອງເງິນເດືອນພື້ນຖານ ແລະ ການລາພັກປະຈຳປີ ຈະຕ້ອງບໍ່ເກີນ 30 ມື້. ດໍາລັດນີ້ ຈະເລີ່ມມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 1 ຕຸລາ 2016 ນີ້. ແຕ່ຍັງມີຂໍ້ຍົກເວັ້ນສຳລັບທະຫານ ທີ່ກຳລັງປະຕິບັດການຢູ່ຕາມຊາຍແດນ ແລະ ໃນຕ່າງປະເທດ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ