Senglao content (728×90)

ເສດຖະກິດອາຊີ ຍັງສົດໃສ-ໂດຍສະພາະຈີນ

ສຳນັກຂ່າວຕ່າງປະເທດລາຍງານຈາກນະຄອນຫຼວງມະນິລາ ປະເທດຟິລິບປິນ ໃນວັນທີ 27 ກັນຍາ 2016 ນີ້ວ່າ: ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ອອກລາຍງານປັບຫຼຸດການຂະຫຍາຍຕົວທາງເສດຖະກິດຂອງກຸ່ມປະເທດກຳລັງພັດທະນາໃນອາຊີລົງເຫຼືອ 5,7% ລະຫວ່າງປີ 2016-2017 ຈາກ 5,9% ໃນປີ 2015 ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ສະຖານະການທາງເສດຖະກິດຂອງຈີນເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ມີຂະໜາດເສດຖະກິດໃຫຍ່ເປັນອັນດັບທີ 2 ຂອງໂລກທີ່ມີທິດທາງສົດໃສຂຶ້ນ ໂດຍ ADB ປັບເພີ່ມການເຕີບໂຕຂອງ GDP ສຳລັບຈີນເປັນ 6,6% ໃນປີ 2016 ນີ້ ແລະ 6,4% ໃນປີຕໍ່ໄປ ເພີ່ມຂຶ້ນ 0,1% ຈາກການວິເຄາະໃນເດືອນມີນາ ທີ່ຜ່ານມາ.

ຂະນະທີ່ສະຖານະການຂອງອິນເດຍມີທ່ວງທ່າທ່ີສົດໃສເຊັ່ນດຽວກັນ ເຊິ່ງເປັນຜົນຈາກນະໂຍບາຍປະຕິຮູບເສດຖະກິດຢ່າງເປັນຂັ້ນຕອນຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂດຍ ADB ໄດ້ຄາດຄະເນ GDP ຂອງອິນເດຍເອົາໄວ້ທີ່ 7,4% ໃນປີ 2016 ນີ້ ແລະ 7,8% ໃນປີ 2017 ເພື່ອເນັ້ນພາວະການຢູ່ຕົວຕົວຂອງເສດຖະກິດສະຫະລັດ, ຢູໂຣໂຊນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນ ຍັງມີອິດທິພົນຕໍ່ສະຖານະການໃນອາຊີ.  ນອກຈາກນີ້, ADB ຍັງສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມປະເທດກຳລັງພັດທະນາໃນອາຊີ ເພີ່ມການໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບການປັບຫຼຸດອັດຕາການປ່ອຍກ໊າດຄາບອນ ເນື່ອງຈາກທຽບໃສ່ພາກພື້ນອື່ນໃນໂລກແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 25% ລະຫວ່າງປີ 1990-1999 ເປັນ 40% ໃນປີ 2012 ເນື່ອງຈາກມົນລະພາວະໃນໂລກສົ່ງຜົນຕໍ່ກິດຈະກຳດ້ານການກະສິກຳ ເຊິ່ງເປັນກົນໄກ ສຳຄັນໃນການຂັບເຄື່ອນເສດຖະກິດຂອງອາຊີ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ