Senglao content (728×90)

5 ພຶດຕິກຳສ່ຽງອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ບໍ່ແຕກຕ່າງກັບຄົນທີ່ສູບຢາ

ທ່ານອາດຈະເຄີຍໄດ້ຮູ້ມາແນ່ແລ້ວວ່າ: ການສູບຢາແມ່ນເຮັດໃຫ້ເສຍສຸຂະພາບ ບໍ່ມີຂໍ້ດີ ມີແຕ່ຂໍ້ເສີຍ, ແຕ່ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າຍັງມີອີກຫຼາຍພຶດຕິກຳທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍສຸຂະພາບເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດ ບໍ່ແຕກຕ່າງຈາກການສູບຢາດັ່ງນັ້ນມາເບິ່ງພຶດຕິກຳສ່ຽງນີ້ກັນເລີຍ:

  • ໃກ້ຊິດກັບຄົນທີ່ສູບຢາ

ທ່ານຮູ້ຫຼືບໍ່ວ່າການດົມເອົາຄວັນຢາສູບເປັນອັນຕະລາຍກວ່າຄົນທີ່ສູບຢາ ເພາະເປັນການສູບເອົາຄວັນເຂົ້າປອດໂດຍບໍ່ມີການພົ່ນເອົາຄວັນອອກມາດັ່ງຄືຄົນທີ່ສູບ ສະນັ້ນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບຄວັນຢາສູບອາດສ່ຽງພະຍາດຫຼອດເລືອດຫົວໃຈ, ມະເຮັງປອດ ແລະ ມະເຮັງເຕົ້ານົມ.

  • ກິນອາຫານທີ່ມີໄຂມັນສູງ ແລະ ບໍ່ອອກກຳລັງກາຍ

ສາເຫດນີ້ເປັນສາເຫດຫຼັກໃນປັດຈຸບັນທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນມີອາຍຸສັ້ນ ອາດຈະພົບກັບພະຍາດຮ້າຍໄດ້ບໍ່ຕ່າງຫຍັງກັບການສູບຢາ ເພາະຖ້າທ່ານກິນແຕ່ອາຫານທີ່ມີໄຂມັນຫຼາຍ ຈະສ່ຽງເປັນພະຍາດໄຂມັນອຸດຕັນໃນເສັ້ນເລືອດ, ພະຍາດຫຼອດເລືອດຫົວໃຈຕີບ ເຊັ່ນດຽວກັບຄົນທີ່ສູບຢາເປັນປະຈຳນັ້ນເອງ.

  • ກິນອາຫານບໍ່ຖືກເວລາ

ເປັນອີກສາເຫດໜຶ່ງສຳຄັນຂອງກົດໄຫຼຍ້ອນ ແລະ ພະຍາດກະເພາະອາຫານອັກເສບ ເຊິ່ງສາມາດເປັນກັນໄດ້ທຸກເພດທຸກໄວ ປົກກະຕິຄົນທີ່ສູບຢາຈະມີຄວາມສ່ຽງເປັນພະຍາດກະເພາະອາຫານອັກເສບ ແລະ ພະຍາດຫຼອດລົມອັກເສບ ແຕ່ຖ້າວ່າທ່ານກິນອາຫານບໍ່ກົງກັບເວລາທ່ານກໍ່ສ່ຽງເປັນກກະເພາະອັກເສບ ແລະ ສຳໃສ້ອັກເສບໄດ້ເຊັ່ນດຽວກັນ.

  • ຕຶງຄຽດ ແລະ ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ

ຄວາມເຄັ່ງຕຶງເປັນໂຕການສຳຄັນ ເພາະຫາກຈິດໃຈຂອງທ່ານຄຽດເກີນເຫດ ສະໝອງກໍຈະບໍ່ປອດໃສ ອາດເປັນສາເຫດ ແລະ ເປັນໂຕກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດພະຍາດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ພະຍາດຫຼອດເລືອດໃນສະໝອງ, ພະຍາດກະເພາະ, ໄມເກຣນ, ອຳມະພຶກ-ອຳມະພາດ, ຄວາມ ດັນເລືອດສູງ, ພະຍາດຄົນຕຸ້ຍ, ມີອາການນອນບໍ່ຫຼັບ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ໄປຮອດພະຍາດປະສາດ.

  • ເຄື່ອງດື່ມທີ່ມີແອວກໍຣໍ

ນອກຈາກຢາສູບເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດຕ່າງໆແລ້ວ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງມາຄູ່ກັນທຸກເທື່ອກໍແມ່ນແອວກໍຣໍເພາະມັນຈະໄປທຳຮ້າຍທຸກສ່ວນໃນຮ່າງກາຍ ຈົນເຮັດໃຫ້ເກີດພະຍາດຫຼາຍຢ່າງໄດ້.

ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາກໍອາດຈະບໍ່ແຂງແຮງສະເໝີໄປ ເພາະການທີ່ຈະມີສຸຂະພາບດີ ແລະ ແຂງແຮງບໍ່ມີພະຍາດມາບຽດບຽນ ກໍຕ້ອງມີປັດໄຈ 3 ຂໍ້ຄື: ກິນອາຫານທີ່ມີປະໂຫຍດ, ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝໍ່າສະເໝີ ແລະ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ພຽງເທົ່ານີ້ຊີວິດຂອງທ່ານກໍຈະມີຄວາມສຸກປາດສະຈາກພະຍາດຮ້າຍມາບຽດບຽນ.

ທີ່ມາຈາກ: haamor.comsiamhealth.net

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ