Senglao content (728×90)

ລາວ-ຫວຽດນາມ ລົງນາມຮ່ວມມືຮອດປີ2030

ພິທີລົງນາມບົດບັນທຶກຊ່ວຍຈຳ ລະຫວ່າງລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ລັດຖະບານ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ ກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືພັດທະນາບັນດາໂຄງການໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ການຊື້-ຂາຍກະ ແສໄຟຟ້າ ລະຫວ່າງ ສອງປະເທດ ເຖິງ ປີ 2030 ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ 5 ຕຸລາ 2016 ນີ້, ຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍການລົງນາມ ລະຫວ່າງ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ຈິງ ດິງ ຢູ້ງ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແຫ່ງ ສສ ຫວຽດນາມ.

ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ຍັງໄດ້ລົງນາມ 4 ເອກະສານ ລະຫວ່າງກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ ລາວ-ຫວຽດນາມ ເປັນຕົ້ນ ເອກະສານກ່ຽວກັບ ໂຄງການຊ່ວຍເຫລືອຂອງລັດຖະບານຫວຽດນາມ ແກ່ ສປປ ລາວ, ໂຄງການກໍ່ສ້າງສະຖາບັນເສດຖະກິດ-ການເງິນ ດົງຄຳຊ້າງ ໄລຍະ 3, ໂຄງການສ້າງສູນພາສາຫວຽດນາມ ຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ ສຸພານຸວົງ ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ ແລະ ໂຄງການສ້າງແຜນແມ່ບົດຊົນລະປະທານ ຢູ່ ສອງແຂວງ ຄື: ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ແຂວງຊຽງຂວາງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ:ຂປລ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ