Senglao content (728×90)

ສິງກະໂປ ປັບໃໝສອງທະນາຄານ

ທະນາຄານກາງຂອງສິງກະໂປ ປະກາດລົງໂທດ 3 ທະນາຄານໃຫຍ່ໃນປະເທດ ໄດ້ແກ່ທະນາຄານ DBS, ທະນາຄານ UBS ແລະ Falcon Bank ສະວິດເຊີແລນສາຂາສິງກະໂປ ເນື່ອງຈາກຝ່າຝືນຄໍາສັ່ງຂອງທາງທະນາຄານກາງ ວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນການຟອກເງິນ ແລະ ຕໍ່ຕ້ານການສະໜັບສະໜູນທາງການເງິນໃຫ້ແກ່ການກໍ່ການຮ້າຍ ອັນເປັນຜົນຈາກການສອບສວນກ່ຽວກັບກອງທຶນ  1Malaysia Development Berhad (1MDB) ເຊິ່ງເປັນກອງທຶນພັດທະນາເສດຖະກິດ ແລະ ລະບົບສາທາລະນຸປະໂພກຂອງມາເລເຊຍ , ພົບວ່າມີການເຮັດທຸລະກຳຜ່ານທະນາຄານນີ້.

ທະນາຄານກາງຂອງສິງກະໂປ ໄດ້ປະກາດຢຸດຕິການດໍາເນີນງານຂອງທະນາຄານ Falcon Bank ສາຂາສິງກະໂປ ,ພ້ອມສັ່ງປັບໃໝທະນາຄານ DBS ຈຳນວນເງິນ 1 ລ້ານໂດລາສິງກະໂປ ແລະ ທະນາຄານ UBS ຈໍານວນເງິນ 1,3 ລ້ານໂດລາສິງກະໂປ.

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ