ໄຊຍະບູລີ ສົ່ງອອກ-ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຫຼຸດລົງ

ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນໄລຍະ 1 ປີຜ່ານ ມາແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ສາມາດສົ່ງອອກສິນຄ້າໄປຕ່າງປະເທດ ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 33 ລ້ານກ່ວາໂດລາສະຫະລັດ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້ 45,91% ເມື່ອທຽບ ໃສ່ປີຜ່ານມາຫລຸດລົງ 43%, ໃນນີ້ ຜະລິດຕະພັນກະສິກຳ-ລ້ຽງສັດ ກວມ 31 ລ້ານໂດລາ, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ 1 ລ້ານກ່ວາໂດລາ, ໄມ້ ແລະ ຜະລິດຕະພັນໄມ້ 648.807 ໂດລາ, ຖ່ານດັງໄຟ 10.000 ກ່ວາໂດລາ, ຫີນຂົບ ແລະ ດິນຊາຍນ້ຳຂອງມູນຄ່າ 3.600 ໂດລາສະຫະລັດ.

ຄຽງຄູ່ການສົ່ງອອກສີນຄ້າແລ້ວ, ໃນ 1 ປີຜ່ານມາແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ຍັງນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກ ຕ່າງປະເທດ ມີມູນຄ່າທັງໝົດ 17 ລ້ານກ່ວາໂດລາສະຫະລັດ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີປະຕິບັດໄດ້ 18,52%, ທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາຫລຸດລົງ 14%, ໃນນີ້ ເປັນໝວດ ສະບຽງອາຫານ ແລະ ເຄື່ອງດື່ມ, ເຄື່ອງໃຊ້ສອຍປະຈຳວັນ, ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ ແລະ ເຄື່ອງໄຟຟ້າ, ພາຫະນະ ແລະ ອາໄຫລ່, ແນວພັນອຸປະກອນຮັບໃຊ້ການຜະລິດ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ອຸປະກອບປັບປຸງໂຮງຮຽນ, ອົກຊີສຳເລັດຮູບ ແລະອື່ນໆ. ທາງດ້ານວຽກງານຄຸ້ມຄອງ ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ກໍໄດ້ຕັ້ງໜ້າປະຕິບັດຕາມສິດໜ້າທີ ໂດຍສົມທົບກັບ ຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງລົງກວດກາໂຮງງານຜະລິດ ຊີມັງຊານເລີ, ໂຮງງານກັ່ນ ຫົວນ້ຳຫອມສີໄຄຕົ້ນ ຂອງບໍລິສັດກອນສິນສາກົນ ຈຳກັດ, ໂຮງງານເຜົາ ແລະ ປຸງແຕ່ງຂີ້ເຖົ່າລວຍ, ໂຮງງານຂ້າສັດ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວອ່າງນ້ຳຕຽນ ແລະ ສະຖານທີ່ອື່ນໆ ອີກຈຳນວນໜື່ງ.

ປັດຈຸບັນແຂວງ ໄຊຍະບູລີ ອອກເອກະສານອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນກິດຈະການດ້ານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ ທັງໝົດ 39 ແຫ່ງ, ໃນນີ້ ສ້າງຕັ້ງໃໝ່ 5 ແຫ່ງ ແລະ ສືບຕໍ່ດຳເນີນກິດຈະການ 34 ແຫ່ງ ໂດຍເຮັດໃຫ້ມູນຄ່າການຜະລິດດ້ານອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳບັນລຸເກືອບ 200 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 2,6% ແລະ ຍອດມູນຄ່າການຈຳໜ່າຍຜະລິດຕະພັນອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳບັນລຸໄດ້ 247 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາເພີ່ມຂຶ້ນ 2,8%.

ຂໍ້ມູນຈາກ:ຂປລ.

 

ບົດຄວາມແນະນໍາ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ