ວິດສະເປີ ເທຍເຕີ ຈະສ້າງຝັນໃຫ້ຄົນຕາບອດ

ຄົນພິການທາງສາຍຕາໃນອິນໂດເນເຊຍຈະມີໂອກາດໄດ້ຊົມຮູບເງົາ ແລະ ສາມາດຈິນຕະນາການເຖິງເຫດການເກີດຂຶ້ນໃນຮູບເງົາໂດຍຜ່ານໂຄງການ Whisper Theatre.

ອິນໂດເນເຊຍເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ພິການທາງສາຍຕາ ໄດ້ມ່ວນຊື່ນກັບການເບິ່ງຮູບເງົາ ຜ່ານໂຄງການນັກພາກສ່ວນຕົວ ທີ່ຈະເລົ່າເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຈໍຮູບເງົາໃຫ້ຟັງຢ່າງລະອຽດຈົນສາມາດສ້າງຈິນຕະນາການເອງໄດ້.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນໂດຍກຸ່ມອາສາສະໝັກຊາວອິນໂດເນເຊຍ ທີ່ໃຊ້ຊື່ວ່າ Whisper Theatre ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຜູ້ພິການທາງສາຍຕາ ທີ່ບໍ່ສາມາດເບິ່ງຮູບເງົາໄດ້ເຕັມຮູບແບບ ຄືກັບຜູ້ຄົນທີ່ມີສາຍຕາປົກກະຕິ ໂດຍກຸ່ມອາສາສະໝັກເຫຼົ່ານີ້ຈະ “ຊຶມໃສ່ຫູ ຄ່ອຍໆ” ເລົ່າເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຈໍຮູບເງົາໃຫ້ຟັງໃນຂະນະທີ່ຮູບເງົາກຳລັງສາຍຢູ່. ໂຄງການດັ່ງກ່າວໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນການແຕ່ຕົ້ນປີ ມີເປົ້າໝາຍເພື່ອສ້າງຄວາມເທົ່າທຽບກັນລະຫວ່າງຜູ້ພິການ ແລະ ຄົນປົກກະຕິ ເຊິ່ງກໍໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈ ຈາກປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍໄດ້ສະໝັກເຂົ້າເປັນອາສາສະໝັກ.

Prasetyaning Diah ອາສາສະໝັກທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການກ່າວວ່າ: ຜູ້ພິການເຫຼົ່ານີ້ມັກຮູບເງົາຫຼາຍຄືກັນກັບຄົນສາຍຕາດີ ຫຼັງຈາກຮູບເງົາຈົບ ພວກເຂົາສາມາດເລົ່າເລື່ອງຄືນໄດ້ໝົດ. ໂດຍອາສາສະໝັກກຸ່ມນີ້ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກທາງການໃນການສ້າງໂຮງຮູບເງົາເພື່ອຜູ້ພິການທາງສາຍຕາໂດຍສະເພາະ ເນື່ອງຈາກທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຂົາຈັດກິດຈະກຳໃນໂຮງຮູບເງົານ້ອຍໆ ແລະ ເປີດຈາກ ດີວີດີ.

ອີງຕາມຂໍ້ມູນຈາກ ຣອຍເຕີ ລາຍງານວ່າ ປັດຈຸບັນ ມີຈຳນວນຜູ້ພິການທາງສາຍຕາໃນອິນໂດເນເຊຍຫຼາຍເຖິງ 250 ລ້ານຄົນ ເຊິ່ງຫຼາຍເປັນອັນດັບ 2 ຂອງໂລກ ສ່ວນຫຼາຍມີສາເຫດຈາກພະຍາດ”ຕໍ້ແກ້ວຕາ”ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮັບການຮັກສາ ເນື່ອງຈາກຄວາມທຸກຍາກ.

ບົດຄວາມແນະນໍາ

ສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ