Senglao content (728×90)

ອາຫານ 10 ປະເພດ ທີ່ບໍ່ຄວນກິນຕະຫຼອດ

  1. ໄຂ່ຍ່ຽວມ້າ ມີທາດກົ່ວຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ການດູດຊຶມ “ແຄວຊຽມ” ໜ້ອຍລົງ ຖ້າກິນເປັນປະຈໍາມີຄວາມສ່ຽງເຮັດໃຫ້ກະດູກປົ່ງ ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ສະໝອງເຊື່ອມ ເປັນໝັນ.
  2. ເຂົ້າໜົມຈັບກວຍ ຂະບວນການເຮັດຂະໜົມດັ່ງກ່າວ ມີການໃສ່ສານສົ້ມເຊິ່ງມີກົ່ວປົນຢູ່ ເຮັດໃຫ້ໝາກໄຂ່ຫຼັງເຮັດວຽກໜັກໃນການຂັບສານນີ້ອອກໄປ ນອກຈາກນັ້ນຍັງເຮັດໃຫ້ຄໍແຫ້ງ ເຈັບຄໍງ່າຍໆ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ມັກເປັນຮ້ອນໃນ.
  3. ປີ້ງຊີ້ນ ການເຜົາໄໝ້ເຮັດໃຫ້ເກີດສານ “ເບນໂຊໂພຣີນ” ເຊິ່ງເປັນສານກໍ່ໃຫ້ເກີດ ພະຍາດ ມະເຮັງ.
  4. ດອງຜັກ ແລະ ເຄື່ອງທີ່ໝັກດ້ວຍເກືອ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮັບເກືອໂຊດຽມສູງ ຖ້າກິນຫຼາຍເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກ ເກີດຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະ ຫົວໃຈວາຍໄດ້ງ່າຍ ນອກນັ້ນຂະບວນການ “ໝັກ-ດອງ” ຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດສານ “ແອມໂນນຽມໄນໂຕຼ” ເຊິ່ງເປັນສານກໍ່ໃຫ້ເກີດພະຍາດມະເຮັງ.
  5. ຕັບໝູ ມີສານ “ຄໍເລດສເຕີລໍ” ສູງ ການກິນຕັບໝູຫຼາຍເກີນໄປ ເຮັດໃຫ້ສຽງຕໍ່ພະຍາດມະເຮັງເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນ.
  6. ຜັກຫົມ ມີສານອາຫານສູງ ມີກົດ “ອອກຊາເລດ” ຫຼາຍ ເຮັດໃຫ້ເກີດ ການຂັບໄລ່ສານສັງກະສີ ແລະ ແຄວຊຽມ ອອກຈາກຮ່າງກາຍຫຼາຍ ການກິນບໍ່ເກີນ ຫຼື ຫຼາຍເກີນໄປ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເກີດພາວະຂາດ “ແຄວຊຽມ” ຫຼື ສານ”ສັງກະສີ”ໄດ້.
  7. ໝີ່ສຳເລັດຮູບ ມີສານກັນບູດສານແຕ່ງລົດຫຼາຍ ແລະ ມີຄຸນຄ່າທາງອາຫານຕໍ່າ ການກິນໝີ່ສຳເລັດຮູບຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ກິນເປັນປະຈໍາ ສ່ຽງຕໍ່ການຂາດສານອາຫານ.
  8. ແກ່ນໝາກຕາເວັນ, ແກ່ນໝາກຕາເວັນ ມີກົດໄຂມັນບໍ່ອີ່ມຕົວສູງ ການກິນຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼື ກິນເປັນປະຈໍາ ອາດເຮັດໃຫ້ຂະບວນການເຄມີ (metabolism) ໃນຮ່າງກາຍຜິດປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ເກີດສານສະສົມໄຂມັນໃນຕັບສູງ ອາດເຮັດໃຫ້ສຽງຕໍ່ການເປັນພະຍາດຕັບແຂງ.
  9. ເຕົ້າຮູ້ສົ້ມ (ດອງ) ຂະບວນການໝັກເຕົ້າຮູ້ ອາດມີການປົນເປື້ອນເຊື້ອພະຍາດໄດ້ງ່າຍໆ ເຊິ່ງອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນອາຍຸສູງ ຫຼື ເດັກນ້ອຍໄດ້ ນອກຈາກນີ້ ຂະບວນການຜະລິດຍັງເຮັດໃຫ້ເກີດ ໄຮໂຄເຈນໄຟ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ.
  10. ແປ້ງນົວ ຄົນເຮົາບໍ່ຄວນກິນແປ້ງນົວກາຍ 6 ກຼາມຕໍ່ມື້ ຫຼືປະມານ 1 ບ່ວງກາເຟ ການກິນແປ້ງນົວຫຼາຍເກີນໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ “ກົດລູຕາມິກ” ໃນເລືອດສູງອາດເຮັດໃຫ້ເຈັບຫົວ ໃຈສັ່ນ ປວດຮາກ ແລະ ມີຜົນເສຍຕໍ່ອະໄວຍະວະສືບພັນ.

8817_14_04112016091322

bbq-dinner-591x330

8819_14_04112016091329-e1478493944778

ສະແດງຄຳຄິດເຫັນ