Senglao content (728×90)

ຈັດກິດຈະກໍາການແປພາສາລາວ-ອັງກິດ-ລາວຜ່ານ Google Translate Community

ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 11 ກັນຍາ ທີ່ຮ້ານອາຫານຄົວລາວ Googleໄດ້ກິດຈະກຳ“ແປພາສາອັງກິດ-ລາວ-ອັງກິດ “ ຜ່ານ Google Translate Communityເປັນກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ແດນຽວ ເອຄູນ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອາເມລິກາປະຈໍາລາວ, ມີບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງກູເກິລ, ໂຮງຮຽນນາໆຊາດ ແລະ ແຂກເຂົ້າຮ່ວມ.            ຖືເປັນມິຕິໃໝ່ໃນການແປພາສາ ລາວ-ອັງກິດ-ລາວ ຜ່ານ Google Translate Community ກູເກິລ ພະຍາຍາມທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ພາສາລາວກາຍເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຂອງຄົນທົ່ວໂລກຫຼາຍຂຶ້ນ ຜ່ານອິນເຕີເນັດອອນລາຍ, ລະບົບແອັບພິເຄຊັ່ນ ແລະ ການສື່ສານດ້ວຍຫຼາຍວິທີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ໂດຍສະເພາະຄົນລາວໄດ້ມີການແປພາສາລາວເປັນອັງກິດ ຫຼື ອັງກິດເປັນລາວ ໃຫ້ຖຶກຕ້ອງ ແລະ ໄດ້ຄວາມໝາຍທີ່ຊັນເຈນ. ຫຼ້າສຸດ ກູເກິລ ທຣານສະເລດ ຄອມມູນິຕີ (Google Translate Community) ໄດ້ພັດທະນາໃນລະບົບດ້ວຍການເອົາພາສາລາວສອດແຊກເຂົ້າໃນ ໂກເກິລ ເພື່ອສ້າງຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ງານ.

ທ່ານ ນາງ ເອມມີ້ ຄຸດໂຣດປັນ¬ຍາ, ຫົວໜ້າ¬ການສື່¬ສານອົງກອນ ແລະ ຕະຫຼາດໃໝ່ໂກເກິລ ເອເຊຍ ປາຊີຟິກ ອະທິບາຍວ່າ: ສໍາລັບການແປພາສາອັງກິດເປັນລາວ ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ໄດ້ຄວາມໝາຍທີ່ຕ້ອງການທ່ານສາມາດສະແດງຄຳຄິດເຫັນໄດ້ໃນໜ້າເວັບນັ້ນໆ ເພາະກູເກິລ ຈະຈື່ຄຳສັບທີ່ທ່ານຂຽນລົງໄປແລ້ວສະແດງຂໍ້ຄວາມທີ່ຖຶກຕ້ອງໃນເວລາມີຄົນອື່ນຂຽນປະໂຫຍກທີ່ຄືກັນອອກມາ.

Google_01 Google_02 Google_03

Comments