LV-IMEX
Senglao content (728×90)

ເປີດໂຮງຮູບເງົາ 3D ລະດັບໂລກແຫ່ງທໍາອິດໃນວຽງຈັນ

Major Cineplex ແລະ Platinum Cineplex ຈັບມືກັນເປີດຕົວໂຮງຮູບເງົາ Major Platinum Cineplex ເຊິ່ງເປັນການຮ່ວມທຶນກັນລະຫວ່າງ Major Cineplex 60% ແລະ Platinum Cineplex 40% ໂດຍມີ naming sponsor ເປັນແບຣນ Huawei ແລະ ຮ່ວມສະໜັບສະໜູນຈາກໄຮເນເກນ, ໂຄຄາໂຄລາ, ແລະ ບີລາຍ.Major Platinum Cineplex ຖືເປັນໂຮງຮູບເງົາລະດັບ world-class ແຫ່ງທໍາອິດໃນວຽງຈັນການເປີດຕົວ Major Platinum Cineplex ໃຊ້ລະບົບການສາຍແບບ Digital ທຸກໂຮງຮູບເງົາ ໂດຍມີ Digital 2D 4 ໂຮງແລະ Digital 3D 1 ໂຮງໂດຍເປັນສາຂາທີ່ 84 ເຊິ່ງຕັ້ງຢູ່ຊັ້ນ4 ສູນການຄ້າວຽງຈັນເຊັນເຕີເລີ່ມເປີດໃຫ້ບໍລິການແຕ່ວັນທີ7 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມານີ້ໂດຍມີການຈັດສາຍຮູບເງົາ Hollywood,ຮູບເງົາໄທ,ຮູບເງົາຈີນ,ຮູບເງົາຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ຮູບເງົາລາວງານເປີດຕົວໂຮງຮູບເງົາຢ່າງເປັນທາງການ ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ19 ສິງຫາ 2015

Major platinum_01 Major platinum_02 Major platinum_03 Major platinum_04

Comments

ແບ່ງປັນຂ່າວນີ້: