Senglao content (728×90)
Senglao content (728×90)

Seiko 2016 Premier Watch Collection

ໂມງ SEIKO 2016  ເປັນຍີ່ຫໍ້ໜຶ່ງທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກຄົນທົ່ວໂລກເປັນພິເສດໃນປີ 2016 ເຮົາໄດ້ນຳເອົາຮູບພາບຄວາມລູຫລາຂອງໂມງໜ່ວຍນີ້ມາໃຫ້ເບິ່ງກັບຄວາມງາມ, ຄວາມລະອຽດທຸກມູມຂອງ  SEIKO ເຊິ່ງເຫັນແລ້ວ ກໍ່ອົດໃຈບໍ່ໄດ້ກັບການຢາກເປັນເຈົ້າຂອງໂມງ SEIKO 2016 ໜ່ວຍນີ້.

15102107_1422337361127584_2071916948_o 15129994_1422337901127530_1403150513_n 15134138_1422337807794206_1767456092_o 15152426_1422337841127536_6126284_o

Comments