ອຸປະຕິເຫດ

ສະຫຼຸບ! ທົ່ວປະເທດເສຍຊີວິດ 29 ຄົນ ຈາກອຸບັດຕິເຫດ ໃນໄລຍະປີໃໝ່ລາວ

Read More »

ພຽງ 2 ມື້ ທົ່ວປະເທດມີອຸປະຕິເຫດ 120 ກໍລະນີ ໃນໄລຍະປີໃໝ່ສາກົນ

Read More »

ພຽງແຕ່ 8 ເດືອນ! ອຸບັດຕິເຫດເຮັດໃຫ້ເສຍຊີວິດ 700 ຄົນທົ່ວປະເທດ.

Read More »

ສາເຫດ! ແກ໊ສລະເບີດໃນເຂື່ອນນໍ້າງຽບ 1 ເຮັດໃຫ້ກຳມະກອນ ຕາຍ 6 ຄົນ

Read More »

ສະຫຼຸບ! ຍອດການເກີດອຸບັດຕິເຫດທົ່ວປະເທດໄລຍະປີໃໝ່ລາວ.

Read More »

ປູກຈິດສໍານຶກດ້ານຄວາມປອດໄພທາງຖະໜົນ

Read More »

ຄືບໜ້າຂົວອູ່-ເສຍຊີວິດ2ບາດເຈັບ50ກວ່າຄົນ

Read More »