LV-IMEX

ເສດຖະກິດ

ຫຼວງພະບາງຕິດອັນດັບ 52 ສະຖານທີ່ທີ່ນ່າທ່ອງທ່ຽວທີ່ສຸດໃນໂລກສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວໃນປີ 2018

Read More »

ຍທຂ ແຈ້ງການເຊີນ ເຂົ້າຮ່ວມປະມູນ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ

Read More »

ກະຊວງການເງິນ ຈະສຳຫຼວດຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 4 ຕົວເມືອງ ເພື່ອຄວາມໂປ່ງໃສໃນການເກັບລາຍຮັບ ບໍ່ໃຫ້ຮົ່ວໄຫຼ

Read More »

ແຜນເສດຖະກິດ ຂອງລັດຖະບານ ໃນປີ 2018

Read More »

ດ່ານນາເຕີຍ ມີລົດສິນຄ້າເຂົ້າ-ອອກ ມື້ລະ 100-150 ຄັນຕໍ່ມື້

Read More »

ເລີ່ມວັນທີ 1 ມັງກອນ ການແລ່ນເອກະສານຂອງນັກທຸລະກິດ ຈະມີຄວາມສະດວກ-ວ່ອງໄວຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

Read More »

ປີ 2018 ອັດຕະປື ຄາດຈະສ້າງລາຍຮັບການທ່ອງທ່ຽວເຖິງ 41 ຕື້ກີບ

Read More »

ລາວ-ຫວຽດນາມ ຈັດຕັ້ງໂຄງການປູກຢາງພາລາ ແລະ ສ້າງຕັ້ງໂຮງງານປຸງແຕ່ງ

Read More »

ລາວ-ໄທ-ສິງກະໂປ ຮ່ວມມືກັນຕັ້ງສາຍການບິນຂອນແກ່ນແອລາຍ

Read More »

42 ປີ ສປປ ລາວ ມີ​ເຂື່ອນ​ໄຟ​ຟ້າ​ເພີ່ມ​ຂຶ້ນ 50 ແຫ່ງ

Read More »